Kurs i lover og avtaler

7. november 2022, 10.00 -  9. november 2022,  13.00
Sted: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum)Arrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om hvilke verktøy du som tillitsvalgt har innen Lov og Avtaleverk. Hvordan finne frem, og slå opp i aktuelt lovverk. Lære om forskjellene mellom lov og avtaler, forskrifter og andre rettsdokumenter. Vi ønsker å stimulere til selvstendighet og kritisk tenkning som vil bidra til å se helheter og sammenhenger når det gjelder å bruke lov og avtaleverket aktivt, jobbe med å bygge argumentasjon og tolke lovbestemmelser.

Målgruppe

Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

 

Innhold

  • Arbeidsmiljøloven
  • Hovedavtaler Tariffavtaler
  • Overenskomster
  • Ha oversikt over de viktigste lover og avtaler
  • Ha kunnskap om tillitsvalgts rollen, rettigheter og plikter
  • Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster
  • Formidle og styrke arbeiderbevegelsens verdigrunnlag

Gjennomføring

Kurset starter mandag 7. november kl. 10.00 og vi avslutter onsdag 9.november kl. 14.00. Vi holder på til ca. kl. 17-00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet (som er skattefritt) er på 157 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld.

Dette tilsvarer en timelønn på 163 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 251 kr med 35 % skatt. Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveileder

May-Iren Arnøy og Hanne Lise Fahsing

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

NB! Påmeldingsfrist: 7. oktober.

Påmelding