Kurs i IA-avtalen (MoTo)

11. april 2018, 11.00 -  13. april 2018,  13.00
Sted: Scandic Parken, ÅlesundArrangør: AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer. Men det er åpent for at alle medlemmer kan søke.
NB: Påmeldingsfrist 4.3.18

» Gå til påmelding


NB: Påmelding gjøres via denne linken: http://www.aof.no/moreogromsdal/medlem-og-tillitsvalgt/moto—ia-avtalen/270446/kurs

Informasjon
Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Kurset er ment for dem som er interesserte i å få til dette i praksis, og også kjenne litt mer til innholdet i selve avtalen.

Kursets innhold:
– drøftet problemstillinger og tatt standpunkt i norsk sykefraværsdebatt.
– fordypet seg i faktagrunnlaget for årsaker til utstøting, frafall og sykefravær i arbeidslivet.
– Ha en oversikt over hvilket lov- og avtaleverk som regulerer området samt aktører i IA-arbeidet og deres oppgaver.
– Ha oversikt over andre sider ved IA-arbeidet, bl.a. å få flere med redusert arbeidsevne i jobb, økning av reell pensjonsalder og hva som fører til økt jobbnærvær.

Veileder

Geir Myklebust (AOF Norge/LO Kurs og Konferanse)

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Scandic Parken.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.

Søknad

Du kan søke alle våre MoTo-kurs på vår nettadresse under overskriften «Medlem og tillitsvalgt». Evt. kan du også ringe oss direkte. AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.

 

Litt informasjon for deg som aldri har vært deltaker på et MoTo-kurs før:

MoTo-kursene er, sammen med LOs toppskolering på Sørmarka, de eneste kursene hvor du møter medlemmer og tillitsvalgte fra, i teorien, alle de 26 forbundene i LO.
Kursene er i utgangspunktet åpne for alle som er medlem av et disse forbundene og kursavgift, reise- og opphold + evt. tapt arbeidsfortjeneste (en egen skattefri sats) dekkes av forbundet ditt om de innvilger stipend.
Hvis forbundet ikke gir deg stipend, vil du bli automatisk avmeldt fra kurset.
Kursene skårer høyt på på både kursinnhold og veilederes faglige kompetanse, og i de aller fleste tilfeller er snittet på over 5,5 av 6 mulige poeng. Mange opplever også godt samhold og stor trivsel med de øvrige kursdeltakerne.
Tillitsvalgte som søker seg fri fra jobb i god tid skal det være «tvingende grunner» (som tolkes svært strengt) til å nekte å gi permisjon fra jobb for å gå på disse kursene. Også ordinære medlemmer har, om de skal utdannes til tillitsverv, etter Hovedavtalen utstrakt rett til det samme.  De fleste arbeidsgivere har ingen problemer med at du deltar på kurs så lenge kommunikasjonen mellom deg og arbeidsgiver er god i forhold til søknaden din.

Velkommen på MoTo-kurs!

Påmelding