Kurs i stillingsvern

22. november 2023, 10.00 -  24. november 2023,  14.00
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er først og fremst rettet mot tillitsvalgte, men også andre kan melde seg på.

» Gå til påmelding


Er du forberedt på å takle oppsigelser og permitteringer i bedriften? Bli med på 3 dager for å lære om regelverket rundt dette. Du får møte tillitsvalgte fra andre EL og IT-bedrifter i Trøndelag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Gode kursveiledere deler sin kunnskap underveis i kurset.

 

Kurset gir deg kunnskap om blant annet:

  • Hva sier lov- og avtaleverkets om oppsigelser/permitteringer
  • Tillitsvalgtes/klubbens rolle og rettigheter – kan nedbemanning hindres eller begrenses?
  • Hva betyr ansiennitet i en nedbemannings- eller permitteringsprosess, og hvordan sikre rettferdig utvelgelse av hvem som rammes?
  • Nedbemanning ved omorganisering og virksomhetsoverdragelse
  • Hvordan forholder vi oss ved oppsigelser som skyldes den ansattes forhold?
  • Veiledere på kurset er Lars Roar Mjøen og Anders F. Berg.

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 22. november kl. 10.00 og vi avslutter fredag 24. november kl. 14.00.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi betaler stipend (som er skattefritt), kr. 168,- pr. time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. Kjøring godtgjøres med kr. 4,10 pr. km. I tillegg utbetales kr. 200,- som kompensasjon for arbeid utover normal arbeidstid. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Vi dekker selvfølgelig hotelloppholdet.
Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no eller direkte på denne siden.

Påmeldingsfrist er 24. oktober. Maks 20 plasser tilgjengelig.

Påmelding