Kurs i reisearbeid, rotasjon og arbeidstid

9. januar 2019, 09.00 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen, TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Tillitsvalgte i klubbene og reisemontører.

» Gå til påmelding


Vi inviterer til dagskurs med fokus på reisetid, rotasjon og arbeidstid.

Vi ser at flere trønderske bedrifter plutselig tar på seg arbeid i andre deler av landet. Når dette skjer, får dere som tillitsvalgte en viktig rolle – for da må dere gjøre en innsats for å få på plass en god rotasjonsavtale for medlemmene som skal reise. Dette kan være både vanskelig og frustrerende, for regelverket er mildt sagt uoversiktlig. Hvis man ikke er forberedt på dette, kan man fort gå med på ordninger som kanskje ikke er så gode som de kan og bør være.

Vi kommer innom disse temaene i løpet av dagen:

  • Arbeidstid
  • Overtid
  • Hviletid
  • Nattarbeid
  • Avspasering
  • Arbeid utenbys
  • Rotasjonsavtaler
  • Praktisk oppsett av arbeidsplan og rotasjonssøknad

 

Les gjerne igjennom fagforeningas infoskriv om arbeidstid før du kommer.

Målgruppen for kurset er ledere, nestledere og sekretærer i klubbene, men andre tillitsvalgte i klubbstyrene kan også delta. Det er en fordel om det deltar flere tillitsvalgte fra hver klubb, men det er ingen forutsetning.

Veileder på kurset vil være Lars R. Mjøen og Eystein Garberg fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Kurset gjennomføres onsdag 9. januar 2019.

Kurset går fra kl 09.30-15.00.

Det blir servert lunsj.

Vi betaler kr 298,- per time for tapt arbeidsfortjeneste (for timene man skulle vært på jobb) samt reiseutgifter. Husk å ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste (side 2 i dokumentet).

Påmelding direkte på denne siden innen 7. januar 2019.

Påmelding