Kurs i forhandlinger

30. august 2023, 10.00 -  1. september 2023,  14.00
Sted: Quality PrinsenArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

» Gå til påmelding


Invitasjon til tillitsvalgte og medlemmer til kurs i forhandlinger

En grunnleggende innføring i forhandlinger.

Kurset vil blant annet berøre følgende tema:

  • Metoder
  • Kommunikasjon
  • Forberedelser og praktisk gjennomføring av forhandlinger
  • Hva er gjenstand for forhandlinger i tariffavtalene
  • Maktforhold arbeidsgiver – arbeidstaker

 

Kurset går over 3 dager, 30. august – 1. september.

Oppstart er onsdag kl. 10.00 og vi avslutter fredag kl. 14.00.

Undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid.  Det blir lagt stor vekt på utstrakt bruk av faglige og personlige refleksjoner. Deltakeren skal gjennomføre enkle forhandlinger og bruke tid på egen rolle som forhandler.

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet er på 168 kr/time, og i tillegg betales det ut diett på 200 kr. Det tilsvarer en timelønn på 172 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på ca. 260 kr med 35 % skatt.

Kurset finansieres av OU-midlene.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Veiledere: Lars R. Mjøen og Kim Olav Johansen.

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no , eller meld på via denne siden.

Påmeldingsfrist: 1. august! Maks 20 plasser tilgjengelig.

Påmelding