Kurs i arbeidstid

28. februar 2024, Kl. 09.00 -  1. mars 2024,  14.00
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Regelverket rundt arbeidstid kan være komplisert og utfordrende å forstå. På kurset vil vi gå gjennom Arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt se noe på bestemmelsene i tariffavtalene.

 

Målgruppe

Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

 

Innhold

  • Bestemmelser om arbeidstid og fritid
  • Normalarbeidsdagen
  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  • Overtidsbestemmelser
  • Nattarbeid, søn- og helligdagsarbeid
  • Hviletid
  • Forsvarlighetsvurdering

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 28. februar kl. 09.00 og vi avslutter fredag 1. mars kl. 14.00. Vi holder på til ca. kl. 17.00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet (som er skattefritt) er på 168 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld.

Dette tilsvarer en timelønn på 185 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 285 kr med 35 % skatt. Kjøring godtgjøres med kr 4,48 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveileder

Lars Roar Mjøen og Anders F. Berg.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no innen 13. februar 2024 eller meld på direkte på denne siden.

Påmelding