Kurs i arbeidstid

10. juni 2021, Kl. 08.00 -  11. juni 2021,  15.00
Sted: Videomøte (Teams)Arrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Regelverket rundt arbeidstid kan være komplisert og utfordrende å forstå. På kurset vil vi gå gjennom Arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt se noe på bestemmelsene i tariffavtalene.

 

Målgruppe

Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

 

Innhold

  • Bestemmelser om arbeidstid og fritid
  • Normalarbeidsdagen
  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  • Overtidsbestemmelser
  • Nattarbeid, søn- og helligdagsarbeid
  • Hviletid

 

Gjennomføring

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres hele kurset som videomøte på Teams. Det man trenger for å delta er PC eller nettbrett med god lyd, mikrofon og kamera.

Kurset starter torsdag 10. juni kl. 08.00 og holder på til ca. kl. 16.00. Kurset avsluttes fredag 11. juni kl. 15.00. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend for disse dagene. Stipendet (som er skattefritt) er på 157 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld.

Dette tilsvarer en timelønn på ca. 163 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på ca. 251 kr med 35 % skatt.

Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveileder

Lars Roar Mjøen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no innen 4. juni 2021 eller meld på direkte på denne siden.

Påmelding