Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

26. september 2019, 0900-1500
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

» Gå til påmelding


 

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

inviterer til

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

26. september kl. 09 – 15

Sted: Nygaardsvoldheimen

Målgruppe:
Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder.  I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Formålet med konferansen:
Fagforeninga vil sette fokus på fagopplæringen i forhold til den oppfølging lærlingene bør få i bedriften.  Det vil bli orientert om de rettigheter lærlingene og tilsynsvalgte for lærlinger har i forhold til Landsoverenskomstens § 6.
Deltakerne får mulighet til å komme med innspill på hva som kan gjøres bedre, og eventuelt hvordan fagforeninga kan følge opp videre.

Økonomi
Det utbetales lønn (tapt arbeidsfortjeneste) ved dokumentasjon på 298 kr/t. I tillegg dekkes reiseutgifter/km-godtgjørelse. Fyll ut side 2 på dette skjemaet før konferansen.

Påmelding på denne siden, eller send til: randi.vingen@elogitt.no  innen 20. september.

Evt. ring tlf. 72596200.

Påmelding