Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

9. juni 2022, 0900 -  10. juni 2022,  14.00
Sted: Thon Hotel PrinsenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres tillitsvalgt. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

» Gå til påmelding


Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

inviterer til

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

9.-10. juni på Thon Hotel Prinsen

Vi starter kl. 09.00 på dag 1 og holder på til ca. kl. 17.00. Det blir felles middag på kvelden. Hotellrom ordnes til de som ønsker det. På dag 2 holder vi på fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.00.

Målgruppe:
Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres tillitsvalgt.  I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Formålet med konferansen:
Fagforeninga vil sette fokus på fagopplæringen i forhold til den oppfølging lærlingene bør få i bedriften.  Det vil bli orientert om de rettigheter lærlingene og tilsynsvalgte for lærlinger har i forhold til Landsoverenskomstens § 6.
Deltakerne får mulighet til å komme med innspill på hva som kan gjøres bedre, og eventuelt hvordan fagforeninga kan følge opp videre.

I år blir hovedtema de nye læreplanene for VG3 (opplæring i bedriften) som blir gjeldende fra 1. august 2022.

Konferansen får besøk av Are Solli fra EL og IT sentralt og Nina Elgåen Olsen fra Trøndelag fylkeskommune.

Det serveres lunsj på konferansen.

Økonomi
Det utbetales lønn (tapt arbeidsfortjeneste) ved dokumentasjon på 323 kr/t. I tillegg dekkes reiseutgifter/km-godtgjørelse. Fyll ut side 2 på dette skjemaet før konferansen.

Fagforening dekker også hotell og mat.

Påmelding på denne siden, eller send til: kontor@fagforeninga.no innen 20. mai.

Evt. ring tlf. 72596200.

Påmelding