Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

14. september 2023, 0900 -  15. september 2023,  15.00
Sted: Quality Hotel PrinsenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres tillitsvalgt. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

» Gå til påmelding


Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

inviterer til

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

14.-15. september på Quality Hotel Prinsen

Vi starter kl. 09.00 på dag 1 og holder på til ca. kl. 17.00. Det blir felles middag på kvelden. Hotellrom ordnes til de som ønsker det. På dag 2 holder vi på fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00.

Målgruppe:
Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres tillitsvalgt.  I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Formålet med konferansen:
Fagforeninga vil sette fokus på fagopplæringen i forhold til den oppfølging lærlingene bør få i bedriften.  Det vil bli orientert om de rettigheter lærlingene og tilsynsansvarlige for lærlinger har i forhold til Landsoverenskomstens § 6.
Deltakerne får mulighet til å komme med innspill på hva som kan gjøres bedre, og eventuelt hvordan fagforeninga kan følge opp videre.

Tema på konferansen:

  • Rettigheter, plikter og arbeidsoppgaver for tilsynsansvarlige for lærlinger
  • Mobbing og trakasseringssaker – hvordan håndtere slike saker. Innledning fra Pia I. Larsen og Benthe Asp, Elev- og lærlingeombud i Trøndelag fylkeskommune
  • Psykisk helse i arbeidslivet – «Hodebra». Innledning fra Leif Eggen fra NAV
  • Orientering fra opplæringskontorene SEOS og EFONT

Det serveres lunsj begge dager på konferansen. Det blir felles middag på ettermiddagen den 14. september ca. kl. 19.00.

Økonomi
Det utbetales lønn (tapt arbeidsfortjeneste) ved på 347 kr/t. I tillegg dekkes reiseutgifter/km-godtgjørelse. Deltagere må ha med dokumentasjon på at man ikke mottar lønn fra bedriften disse dagene. Man kan bruke bedriftsinternt skjema eller bruk dette skjemaet.

Fagforening dekker også hotell og mat.

Meld på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over antallet. Påmeldingsfrist senest 28. august.

Påmeldingsskjema (Problemer å fylle ut under, klikk denne linken):

 

Ring tlf. 72596200 for spørsmål.