Konferanse for prøvenemdsmedlemmer

25. april 2019, 10.00 -  15.00
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: EL og IT medlemmer som sitter i prøvenemdene i Trøndelag.

» Gå til påmelding


KONFERANSE FOR PRØVENEMNDSMEDLEMMER

 

EL og IT har inviterer deg som EL og IT-medlem i prøvenemndene til en konferanse på Scandic Nidelven, 25. april kl. 10.00 til 15.00.

Her kommer litt mer utfyllende informasjon om konferansen.

Utgifter vedr. reise og tapt arbeidsfortjeneste blir dekket av EL og IT Distrikt Trøndelag.

Husk å søke bedriften om permisjon og ta med bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste. Det vil bli servert lunsj under møtet.

Endelig dagsorden for møtet kommer senere, men foreløpig tema er:

  • Innledning fra EL&IT Forbundet om fagutdanningen og fagstolthet. Et sentralt tema er 3-parts samarbeid lokalt og sentralt for å bedre fagutdanningen.
  • Erfaringsutveksling mellom prøvenemndsmedlemmene i de forskjellige regionene.
  • Saker som prøvenemndsmedlemmene ønsker å ta opp med EL og IT forbundet.

 

Vi håper du finner dette interessant og nyttig for ditt verv, og at du setter av tid til å delta på møtet.

Har du spørsmål angående møtet er det bare å ta kontakt med Terje Aaberg på tlf. 90582951

Påmelding til konferansen gjøres på denne siden.

Påmelding