Tillitsvalgtkonferanse EFT – Steinkjer

7. oktober 2021, 09.00 -  15.00
Sted: Tingvold Park Hotel, SteinkjerArrangør: EFT
Målgruppe: Tillitsvalgte fra alle klubbene i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

» Gå til påmelding


Fagforeninga inviterer til dagskonferanse for alle tillitsvalgte.

Det blir avholdt én konferanse på Steinkjer og én i Trondheim.

Den 7. oktober kl 0900-1500 blir det tillitsvalgtkonferanse på Tingvold Park Hotel i Steinkjer.

Vi ønsker at både klubbleder og nestleser fra hver klubb deltar på konferansen.

Det blir servert lunsj ca. kl 11.30.

Tema for konferansen (program oppdateres når det nærmer seg):

  • Status i klubbene
  • Lærlingeinntak
  • Tariffoppgjøret 2022
  • Reisetidsbestemmelsene LOK §3H
  • GPS i bil
  • Info fra fagforeninga

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, og fylle ut timelisten på konferansen. Skjemaene finner du her (det du skal fylle ut på bedriften er på side 2): reiseregning_el_fagf ny 2021 (Forenklet uten diett)


Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

 

Påmelding