Tillitsvalgt- og verneombudskonferanse i EFT

9. september 2019, 09.00 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen, TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Tillitsvalgte og verneombud i EFT

» Gå til påmelding


Den 9. september kl 0900-1500 blir det for første gang en tillitsvalgt- og verneombudkonferanse på Nygaardsvollheimen, se kart HER.

Målet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og verneombud på bedrift, samt se litt på hva som er forskjellen på de to rollene. Vi oppfordrer at både tillitsvalgt og verneombud stiller på konferansen. Hvis disse ikke kan, så kan man sende en annen representant fra klubben.

Det blir servert lunsj ca. kl 11.30.

Tema for konferansen (program oppdateres når det nærmer seg):

  • Forskjellen på rollene tillitsvalgt og verneombud
  • Hvordan bør verneombudet involveres i klubbarbeidet
  • Hvordan samarbeide med bedriften om HMS
  • Info fra fagforeninga
    • FEK
    • Lønnsavtaler

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, og fylle ut timelisten på konferansen. Skjemaene finner du her (det du skal fylle ut på bedriften er på side 2): reiseregning_el_fagf ny 2018 (Forenklet uten diett)

Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

Påmelding