Informasjonskonferanse Tariffoppgjøret 2018 Trondheim

11. april 2018, 10.00 -  14.00
Sted: Ullmannsalen Nova kino, TrondheimArrangør: LO
Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i EFT

» Gå til påmelding


Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør med samordnet oppgjørsform og forbundsvise tilpasninger. Når resultatet foreligger, er det viktig at vi når raskt ut med informasjon, både for oppslutningen om uravstemningen og utfallet av denne.

Som et ledd i informasjonsopplegget planlegger LO å avholde 14 konferanser i uke 15 og 16, rett etter at forhandlinger/mekling er avsluttet.  Konferansene avholdes uansett om det foreligger et anbefalt meklingsresultat, eller om vi er i streik.

Nærmere informasjon om hvilke innledere som deltar på de ulike konferansene, kommer senere.

Målgruppe

Målgruppen er klubbledere og styrene i fagforeningene som er knyttet til følgende tariffavtaler:

  • Landsoverenskomsten for elektrofagene
  • Energioverenskomsten Energi Norge
  • Telenoroverenskomsten
  • IKT-overenskomsten (NHO)
  • Heisoverenskomsten
  • Kabelmontøroverenskomsten
  • Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Innledere

Innledere er tillitsvalgte fra LOs ledelse og fra forbundene. Hvem som skal innlede hvor avklares i løpet av mars.

Påmelding

Påmelding via denne siden innen fredag 23. mars.

Utgifter

Deltakere på konferansene sender elektronisk reiseregning til forbundet (tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter).
Personer som skal delta på konferansene og som ikke har tilgang til forbundets system for elektroniske reiseregninger, må føre på adresse, personnummer, kontonummer og e-postadresse i Excel-dokumentet.

Informasjon om prosjektnummer som skal brukes, kommer senere.

Påmelding