HMS og den tillitsvalgte (søknadsfrist 1.5.2019)

5. juni 2019, 11.00 -  7. juni 2019,  13.00
Sted: Quality Hotel SkiferArrangør: AOF
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i LO-forbund.

» Gå til påmelding


Påmeldingsfrist 1. mai 2019!

I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte. Men hvem gjør hva? Hvem har myndighet? Hvor har vi sterke felles interesser, og kan vi bli uenige?
Dette og mye mer handler dette kurset om, og derfor egner det seg godt for såvel medlemmer med interesse for HMS til fagorganiserte verneombud og tillitsvalgte.

Kursets innhold

Etter endt kurs skal deltakerne ha:

– fått en innføring og orientering i internkontrollforskriften, og det lovverk som denne omfatter.
– en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS- området.
– arbeidet med problemstillinger omkring arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll.
– drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS-området, rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder.

Veileder

Geir Myklebust (AOF Norge/LO Kurs og Konferanse)

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Skifer Hotell på Oppdal.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.

Søknad

Du kan søke om deltagelse her: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/aof-moto—hms-og-den-tillitsvalgte/299501/kurs
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

NB: Dette kurset kjøres av AOF og ikke EL og IT. EL og IT må godkjenne en eventuell søknad. Gi oss beskjed om du melder deg på. Påmelding gjøres på linken over, og ikke direkte på denne siden. 

Påmelding