Grunnleggende Arbeidsrett (Søknadsfrist 1.3.2019)

10. april 2019, 12.00 -  12. april 2019,  13.00
Sted: Quality Hotel Grand, KristiansundArrangør: AOF
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i et LO-forbund.

» Gå til påmelding


Påmeldingsfrist 1. mars 2019!

For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det.
Kurset er kalt grunnleggende arbeidsrett, fordi det skal gi deg som deltaker et grunnlag, et helhetlig fundament, som du kan bygge videre på etter hvert som du skaffer deg erfaring som tillitsvalgt, og skaffer deg nye kunnskaper.
Dette kurset vil forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva arbeidsrett handler om, og et puff videre.

Kursets innhold

Etter endt kurs skal deltakeren:

– ha oversikt over ulike rettskilder
– kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon
– ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster
– ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser
– vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

Veileder

Geir Myklebust (AOF Norge / LO Kurs og Konferanse)

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality Grand Hotell i Kristiansund.
Start på dag 1 er kl. 1200, med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.

Søknad

Du kan søke om deltagelse på kurset her: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/aof-moto—grunnleggende-arbeidsrett/299497/kurs
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

NB: Dette kurset kjøres av AOF og ikke EL og IT. EL og IT må godkjenne en eventuell søknad. Gi oss beskjed om du melder deg på. Påmelding gjøres på linken over, og ikke direkte på denne siden. 

Påmelding