Digital verneombudskonferanse

1. juni 2021, 11.30 -  1. juni 2021,  15.00
Sted: Teams - videomøteArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Hovedverneombud, verneombud og andre tillitsvalgte som jobber med HMS.

» Gå til påmelding


HMS-utvalget i EL og IT distrikt Trøndelag har gleden av å invitere til en digital halvdagskonferanse rettet mot verneombud i hele distriktet.

Målgruppe

Hovedverneombud, verneombud eller andre tillitsvalgte som har HMS som arbeidsområdet i sin klubb/bedrift. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Tema på konferansen

  • Verneombudets rolle og oppgaver Innledning av Henning Gjermstad, HVO i Bravida Trondheim
  • Hjemmekontor Innledning av Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT

 

Gjennomføring

Konferansen starter tirsdag 1. juni kl. 11.30 og holder på til ca. kl. 15.00. Konferansen vil foregå på Teams og gjennomføringen vil veksle mellom innledninger, plenum og gruppearbeid. Oppfordrer til å spise lunsj før konferansen da vi legger inn bare korte pauser underveis.

Økonomi

For de som må ta fri fra bedriften uten lønn dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Satsen er på 317 kr/t.

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne. Husk å søke bedriften om permisjon. Minner om at verneombud har rett til å delta på skolering iht AML §6-5, og tillitsvalgte har rett til tjenestefri iht Hovedavtalen §5-8.

Meld deg på under.

Påmelding