Årsmøte EFT

18. april 2024, 09.00 -  15.00
Sted: Clarion Trondheim (Brattøra)Arrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra alle klubbene i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

» Gå til påmelding


Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag avholdes Clarion Hotel & Congress Trondheim (på Brattøra) torsdag 18. april 2024, klokka 09:00-15:00. Merk at møtet er på dagtid. Fagforeninga dekker lønn (7,5 t), reiseutgifter og lunsj.  

Foreløpig saksliste:

 1. Åpning (Eystein ønsker velkommen)
 2. Konstituering (kort info om roller og regler for møtet)
 3. Årsberetning (gjennomgang av aktiviteten i 2023)
 4. Regnskap 2023/revidert budsjett 2024
 5. Innkommende saker
  1. Jubileum
  2. Utleiepriser
  3. Leiligheten i Tegefjäll
 6. Bevilgninger
 7. Tariffoppgjøret 2024
 8. Valg

Endelig saksliste med styrets innstilling vil bli utsendt elektronisk til klubbene senest 19.mars. Årsberetninga blir utsendt i posten til alle medlemmer i løpet av uke 12.  

 Se fagforeningas årsberetning for 2023 her.

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! På grunn av lunsjservering trenger vi påmelding. Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

 

Påmelding