Årsmøte EFT

4. april 2022, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra alle klubbene i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

» Gå til påmelding


Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag avholdes på Scandic Lerkendal mandag 4. april 2022, klokka 09:00-15:00.

Klikk på bildet for å se årsberetning og årsmøtepapirer.

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning og konstituering (Eystein ønsker velkommen, kort gjennomgang av roller og regler for møte, valg av møteledelse)
  2. Årsberetning (Gjennomgang av aktiviteten i 2021)
  3. Regnskap 2021 / Budsjett 2022
  4. Innkommende saker
  5. Bevilgninger
  6. Tariffoppgjøret 2022
  7. EL og IT Forbundets landsmøte i 2023
  8. Valg

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

 

Påmelding