Årsmøte EFT

17. april 2023, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra alle klubbene i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

» Gå til påmelding


Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag avholdes på Scandic Lerkendal mandag 17. april 2023, klokka 09:00-15:00.

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning (Eystein ønsker velkommen)
  2. Konstituering (kort info om roller og regler for møtet)
  3. Årsberetning (gjennomgang av aktiviteten i 2022)
  4. Regnskap 2022/revidert budsjett 2023
  5. Innkommende saker
  6. Bevilgninger
  7. EL og IT Forbundets landsmøte
  8. Valg

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

 

Påmelding