Akkordkurs Trondheim

23. august 2022, Kl 07.30 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen (Fagforeningas lokaler) Arrangør: EFT
Målgruppe: Montører, baser og lærlinger.

» Gå til påmelding


Alle som jobber i en bedrift med tariffavtale kan velge å lønnes etter god gammeldags listeakkord.

Hvordan? – Det lærer du på et dagskurs!

Fagforeninga serverer lunsj og betaler lønn (323 kr/t).

Montører, baser og lærlinger, med liten eller ingen erfaring, skal etter kurset kunne gjennomføre en reell akkord fra start til slutt ved bruk av Akkordportalen på www.akkord.no .

Denne invitasjonen går primært til klubblederne (tillitsvalgte), så vi ber om at den spres til medlemmene.

Ta kontakt med klubblederen din for å få hjelp til å få fri (permisjon uten lønn).

Kurset arrangeres i fagforeningas lokaler. Kartlink her.

I forkant av kurset vil deltagerne få tilsendt påloggingsmail til timeregistreringssystemet Tripletex. Man får opplæring under kurset om hvordan man skriver timene her. Husk å ta med dokumentasjon på at du ikke mottar lønn fra bedriften denne dagen.

 

PÅMELDINGFRIST: Tirsdag 16. august 2022

Påmelding på denne siden. Spørsmål sendes endre@fagforeninga.no  

Påmelding