Akkordkurs Trondheim

15. februar 2019, Kl 07.45 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen (Fagforeningas lokaler)Arrangør: EFT
Målgruppe: Montører, baser og lærlinger.

» Gå til påmelding


Alle som jobber i en bedrift med tariffavtale kan velge å lønnes etter god gammeldags listeakkord.

Hvordan? – Det lærer du på et dagskurs!

Montører, baser og lærlinger, med liten eller ingen erfaring, skal etter kurset kunne gjennomføre en reell akkord fra start til slutt ved bruk av akkordprogrammet. (Ta gjerne med PC med Excel eller OpenOffice.)

 

Deltakerne får også en innføring i akkordens historie, og hvordan den benyttes som anbudsverktøy av bedriftene.

 

Denne invitasjonen går primært til klubblederne (tillitsvalgte), så vi ber om at den spres til medlemmene. Maks 16 deltagere.

Fagforeninga serverer lunsj og betaler lønn.

Ta kontakt med klubblederen din for å få hjelp til å få fri (permisjon uten lønn).

Skjema for timeregistrering og dokumentasjons for tapt arbeidsfortjeneste finner du her: reiseregning_el_fagf ny 2018 (Forenklet uten diett)

 

PÅMELDINGFRIST: 12. februar 2019

Påmelding på denne siden. Spørsmål sendes endre@fagforeninga.no  90 57 43 44

Påmelding