40-timers HMS-kurs

1. mars 2022, 08.30 -  17. mars 2022,  15.00
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: Regionalt verneombud i Trøndelag (Fellesforbundet)
Målgruppe: Verneombud, Arbeidsledere, AMU-medlemmer og andre aktuelle som arbeider innen bygg og anlegg.

» Gå til påmelding


Regionalt verneombud i Felleforbundet arrangerer 40-timers HMS-kurs rettet mot bygg og anleggsbransjen.

Kurset arrangeres i Elektroarbeidernes fagforening sine lokaler på Nygaardsvoldheimen.

Kurset avholdes 1.-3. mars og 16.-17. mars 2022, kl. 08.30-15.00 hver dag.

Målgruppen er verneombud, arbeidsledere, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og andre aktuelle som arbeider inne bygg og anlegg.

Tema på kurset er bl.a.:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Samarbeid, medbestemmelse, internkontroll og ledelse
 • Organisering og praktisk HMS på byggeplass
 • Fysisk og kjemisk helsefare, farlige forhold og arbeidsutstyr
 • Prosjekt IK og SHA
 • Lover og forskrifter
 • Risikovurdering
 • HMS-arbeid i praksis
 • Verneombudets rolle
 • HMS ansvarlig
 • Virksomhetens plikter
 • Ansattes plikter
 • KU og KP’s roller

Pris kun kr. 2900,- pr. deltaker. Inkludert kursmateriell, lunsj og kaffemat.

Bedriften er ansvarlig for lønn og kursavgift.

Påmeldingsfrist snarest og innen 14. februar 2022.

Utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 6-5:

(1): Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakers organisasjoner arrangerer.

(3): Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring, og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid.

Det er også samme kravet til opplæring av alle som er medlemmer av arbeidsmiljøutvalg på bedriften.

RVO Curt Herbert Haglund

For spørsmål rundt kurset, ta kontakt med regionalt verneombud:

Curt Herbert Haglund, curt.herbert.haglund@fellesforbundet.no , tlf; 922 93 411

Påmelding