Tillitsvalgtkonferanse i EFT

10. september 2020, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Tillitsvalgte i EFT

» Gå til påmelding


Den 10. september kl 0900-1500 blir det tillitsvalgtkonferanse på Scandic Lerkendal.

Vi ønsker at bare 1 fra hver klubb stiller på konferansen. Dette for å begrense antallet i konferanserommet pga smittesituasjonen.

Det blir servert lunsj ca. kl 11.30.

Tema for konferansen:

  • Status i klubbene
  • Informasjon om tariffoppgjøret
  • Forberedelse til mulig streik
  • Status i lokale forhandlinger
  • Info fra fagforeninga

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, og fylle ut timelisten på konferansen. Skjemaene finner du her (det du skal fylle ut på bedriften er på side 2): reiseregning_el_fagf ny 2018 (Forenklet uten diett)

Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

Påmelding