Utbetaling av dusør #2

At transportbransjen sliter med sosial dumping er velkjent, men dette gjelder flere steder enn på veien! I august 2016 gikk fagforeninga ut og lovte dusør til de som tipset oss om sosial dumping, etter avsløringene om underbetaling og forskriftsbrudd på nybygget til PostNord. Omtrent på samme tid som bygget til PostNord var ferdig, startet Posten byggingen av nytt post- og logistikksenter like ved. Veidekke var entreprenør, mens Bravida hadde elektroinstallasjonene. …

Continue reading »
 

Klubblederkonferanse i fagforeninga

Den 4. og 5. desember gjennomførte fagforeninga klubblederkonferanser, én i Steinkjer og én i Trondheim. Tilsammen 20 klubber var representert med både klubbledere og nestledere. Klubblederkonferansene er et viktig fora i fagforeninga. Der får klubbene informere om hva som rører seg ute i bransjen og bedriftene, samt at man får mulighet til å diskutere hvordan vi sammen skal møte felles problemstillinger.

Continue reading »