Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

17. oktober 2018, 0900-1500
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

» Gå til påmelding


 

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

inviterer til

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

17. oktober kl. 09 – 15

Sted: Scandic Nidelven

Målgruppe:
Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder.  I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Formålet med konferansen:
Fagforeninga vil sette fokus på fagopplæringen i forhold til den oppfølging lærlingene bør få i bedriften.  Det vil bli orientert om de rettigheter lærlingene og tilsynsvalgte for lærlinger har i forhold til Landsoverenskomstens § 6.
Deltakerne får mulighet til å komme med innspill på hva som kan gjøres bedre, og eventuelt hvordan fagforeninga kan følge opp videre.

Faglig leder hos SEOS, Hugo Sand, kommer på konferansen og orienterer.

Økonomi
Det utbetales lønn (tapt arbeidsfortjeneste) ved dokumentasjon på 298 kr/t. I tillegg dekkes reiseutgifter/km-godtgjørelse. Fyll ut side 2 på dette skjemaet før konferansen.

Påmelding på denne siden, eller send til: randi.vingen@elogitt.no  innen 5. oktober.

Evt. ring tlf. 72596200.

Påmelding