Halvårsmøte EFT

19. november 2018, 16.00 -  19.30
Sted: Kommer senereArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer.

» Gå til påmelding


Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Kommer senere
Tid: Mandag 19. november 2018, klokka 16:00-19:30.

NB: Det serveres gratis middag fra kl 15.00-16.00.

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  2. Muntlig halvårsberetning
  3. Halvårsregnskap 2018 / Budsjett 2019
  4. Landsmøte 2019
  5. Innkommende saker
    1. Suppleringsvalg (2.-4. varamedlem til styret)

 

Klubbene kan sende inn saker de ønsker behandlet til eystein@fagforeninga.no.

Forslagsfrist: 26.10.19 kl 12.00.

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-15 1
16-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding