Halvårsmøte EFT

19. november 2018, 16.00 -  19.30
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer.

» Gå til påmelding


Innkalling til halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Scandic Lerkendal (Informasjon om parkering her)
Tid: Mandag 19. november 2018, klokka 16:00-19:30.

NB: Det serveres gratis middag fra kl 15.00-16.00.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Muntlig halvårsberetning (med trekning av vervepremier)
 3. Halvårsregnskap 2018 / Budsjett 2019
 4. Landsmøte 2019
 5. Ida Søraunet Wangberg fra Maifest Tankesmie – sykelønn
 6. Innkommende saker
  1. Ny fagforeningsfane
  2. Reisetid
  3. Rotasjon
  4. Suppleringsvalg

 

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-15 1
16-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding