Klubblederkonferanse i fagforeninga

Den 4. og 5. desember gjennomførte fagforeninga klubblederkonferanser, én i Steinkjer og én i Trondheim. Tilsammen 20 klubber var representert med både klubbledere og nestledere. Klubblederkonferansene er et viktig fora i fagforeninga. Der får klubbene informere om hva som rører seg ute i bransjen og bedriftene, samt at man får mulighet til å diskutere hvordan vi sammen skal møte felles problemstillinger.

Continue reading »