Akkord

Akkord er lønnsomt, og den enkleste måten å få ei rettferdig lønn på! Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å komme i gang med akkord på det neste anlegget ditt.

Innimellom arrangerer vi «akkordforum». Her møtes akkordtakere fra forskjellige firma for å diskutere felles utfordringer og status fra akkordanleggene rundt omkring.

Avsluttede akkordjobber den siste tida:

Bedrift Anlegg Ant. timer Timelønn
Fjeldseth Spongdalen Skole 13.000 t 268,-
Fjeldseth Brødrene Dahl 4.654 t 260,-
Fjeldseth Tannlegekontor TØH 265 t 280,-
Fjeldseth Optimera 4.300 t 240,-
Fjeldseth Nedre Humlehaugen 9.000 t 230,-
Fjeldseth Østre Rosten 8 13.000 t 245,-
Bravida Lerkendal Hotell 38.000 t 269,-
Bravida Lade Allé 80 23.500 t 275,-
Bravida Ranheimsfjæra 1.742 t 352,-

OBS! Fagarbeidertillegg (LOK § 3C) kommer i tillegg til den oppgitte timelønna!